Pressemeddelelse: Fjernvarmen på vej til Nybøl og Vester Sottrup

Pressemeddelelse August 2022 Fjernvarmen på vej til Nybøl og Vester Sottrup. Bestyrelsen for Sønderborg Varme har på et møde i august besluttet at søg…

pressemeddelelse: Muligheder for fjernvarme undersøges

Justering af varmeprisen

Som resten af landets virksomheder, har Sønderborg Varme den seneste tid oplevet kraftige prisstigninger på de varer og ydelser, vi indkøber. Med krig…

Tilskudspuljen for gebyrfri gasafkobling er åben

Statens afkoblingsordning, som dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse, er åbnet for ny ansøgningsrunde…

Varmeregnskab for 2021 og budget 2022 er nu klar

Dit varmeregnskab for 2021 og budget for 2022 er nu klar, og kan ses under MIN SIDE. For at logge på skal du bruge dit forbrugernummer og pinkode. Di…

pressemeddelelse

Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro Bestyrelsen for Sønderborg Varme har nu godkendt budgettet for 2022, og har samtidig slået fast, at fjer…

Fjernvarmen kommer til Rinkenæs

Det er med stor glæde, vi kan meddele at fjernvarmen kommer til Rinkenæs. Medio 2022 forventer vi at påbegynde etableringen af fjernvarmenettet i Rink…

Prisstigning for varmekunder i Augustenborg.

Som mange sikkert har set i dagspressen, har prisen på energi, og dermed naturgas og el, været konstant stigende hen over 2021. Specielt i den seneste…

Information om forbrugsoplysninger

Vi er begyndt at indhente mail og mobilnummer til brug for digital kommunikation. I Første omgang bliver du bedt om at udfylde det, når du logger på E…

Tilskud til vandbåren varmeanlæg

Nu kan boligejere igen snart søge tilskud til boligforbedringer fra Bygningspuljen. Bygningspuljen åbner den 28. september kl. 09:00. Denne gang er de…

Skorstensforlængelse i Gråsten

Skorstenen på Central Sønderborg Landevej er nu blevet forlænget. 

Ellen Trane Nørby på besøg

I dag fik Sønderborg Varme besøg af det lokale folketingsmedlem Ellen Trane Nørby. Formålet var at høre mere om Sønderborg Varme og hvordan vi arbejde…

pressemeddelelse

Augustenborg og Sønderborg Fjernvarme er nu lagt sammen. På de ekstraordinære generalforsamlinger i juni fik bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme o…

Grønt vand i Gråsten

Fjernvarmevandet i Sønderborg har fået tilsat uranin og bliver dermed grønt. Det sker som led i sporing på eventuelle utætheder. Uranin er et ufarlig…

Opgradering af anlægget på Glansager

På Glansager er vi ved at opgradere anlægget, så det kan levere 9-10 MW, når ledningen mellem Sønderborg og Augustenborg er klar. Det er Dall Energy,…

Sønderborg og Augustenborg stemmer ja til sammenlægning.

Torsdag den 24. juni skulle forbrugerne i både Sønderborg Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme på ekstraordinære generalforsamlinger tage stilling ti…

Fjernvarme skal erstatte naturgas

IDA-rapport slår fast: Fjernvarmen skal erstatte boligopvarmning fra naturgas Det er fjernvarmen, der skal tage over som den primære opvarmning…

Få dækket dine udgifter til gasafkobling

Den 7. april trådte en ny afkoblingsordning i kraft, så du kan spare gebyret på ca. 7.000 kr., som det ellers koster at blive koblet af gasnettet.  Be…

Byens Havn

Udviklingen med Byens Havn forsætter ud mod Verdens Ende. Naturligvis med fjernvarme.

Første spadestik til Sunset Boulevard

I onsdags blev det første spadestik taget til Sunset Boulevard, som kommer til at ligge i Center Øst. Sunset Boulevard er Danmarks største danskejede…

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. underskriver sammenlægningsaftale

Pressemeddelelse Marts 2021 Varmeforsyninger underskriver sammenlægningsaftale Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme afventer nu, at selska…

Fra 7. april kan du gratis blive koblet af gassystemet

Den 7. april kl. 10 træder en ny afkoblingsordning i kraft, så du kan spare gebyret på ca. 7.000 kr., som det ellers koster at blive koblet af gasnett…

Gaskunder vælger grøn fjernvarme

Ny undersøgelse viser, at gaskunder med adgang til fjernvarme ønsker at skifte gasfyret ud med den grønne fjernvarme. Undersøgelsen glæder Dansk Fjern…

Forbruger nr. 13.000 er koblet på fjernvarmen

Hos Sønderborg Varme har vi rundet forbruger nr. 13.000, hvilket vi syntes er noget ganske særligt, og noget der skal fejres. Forbruger nr. 13.000 er…

Energistyrelsen underkender KL’s dødsliste

Kort før jul offentliggjorde KL den ”dødsliste”, som beskrev hvilke affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, der efter deres vurdering, skulle lukkes for a…

Måling af Perlegades ledningsnet

I dag fik Sønderborg Varme assistance fra LOGSTOR til at lave en måling på gågadens ledningsnet. I Perlegades fjernvarmerør er der monteret et overvåg…

Varmeregnskab for 2020

Dit varmeregnskab for 2020, budget og styringstabel for 2021 er nu klar, og kan ses under MIN SIDE. For at logge på skal du bruge dit forbrugernummer…

KL’s plan over udfasning af forbrændingsanlæg

Som en del af forliget om Klimaaftalen fra juni 2020 omkring affald, har Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en plan over hvilke affaldsforbrænd…

Grøn fjernvarme luner i kommunens CO2-regnskab

Sønderborg Kommune er som virksomhed frontløber i områdets bestræbelser på at opnå CO2-neutralitet i 2029 og her luner grøn fjervarme godt i kommunens…

Fjernvarme til Billigblomst

Billigblomst rejser sig nu på grunden, der tidligere husede JF-fabrikken. Plante- og havecenterkæden åbner i begyndelsen af 2021, og de 5000 kvadratme…

Lindehaven får fjernvarme

Området hvor JF Fabrikken tidligere havde hjemme bliver nu omdannet til en blanding af rækkehuse og boligblokke. I byggeriet er der fokus på bæredygti…

Politisk aftale om bæredygtig biomasse

Politikkerne har i en ny aftale fastsat, hvilke krav der definerer de bæredygtighedskriterier, træbiomasse til energiformål skal leve op til. Dansk Fj…

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling er nu klar, og kan sammen med præsentation og folder fra generalforsamlingen findes via nedenstående links. Referat 2020…

Opfølgning på generalforsamling

12. august kunne Sønderborg Fjernvarme omsider afvikle generalforsamlingen 2020, som var udsat fra foråret som følge af COVID-19 pandemien. På trods a…

Generalforsamling onsdag den 12. august

Med de lempelser i forsamlingsforbuddet, som blev vedtaget i forsommeren, kunne vi ultimo juli omsider indkalde til årets generalforsamling i Sønderbo…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tryk på annoncen for at se den i stor format:OBS! (Hvis du har problemer med at åbne linket, og du ikke har en pdf-reader, kan den downloades på følge…

Generalforsamling 2020

Regeringens seneste ændring af forbud mod forsamling undtager forsamlinger, hvor deltagerne fortrinsvis sidder ned, og dermed får vi også mulighed for…

Problemer med E|Forsyning og Androidbrugere

Nogle Androidbrugere kan ikke kan åbne App’en E|Forsyning på deres telefon/tablet. Hvis det er tilfældet skal man opdatere App’en eller afinstallere A…

Generalforsamling 2020 udskudt

Det aktuelle forbud mod forsamling betyder, vi desværre endnu ikke kan indkalde til ordinær generalforsamling 2020. Vi følger løbende den gradvise gen…

Årsrapport 2019 Sønderborg Fjernvarme

På grund af COVID 19/Corona krisen er det fortsat ikke muligt at afholde generalforsamling, hvor et fast punkt er godkendelse af regnskabet. Da bestyr…

Generalforsamlingen udskydes

Sønderborg Fjernvarmes generalforsamling afholdes sædvanligvis i april måned. Med baggrund i forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer, afventer…

Forholdsregler ifm Coronavirus/COVID-19 – opdatering

Sønderborg Varme er en del af samfundets kritiske infrastruktur. Derfor er det særlig vigtigt, at vi efterlever de anbefalinger, som myndighederne uds…

Sønderborg Varme og Corona

Sønderborg Varme har den 12. marts valgt sende en stor del af personalet hjem. Hjemsendte medarbejdere vil så vidt muligt passe deres arbejde hjemmefr…

Lukning af rundvisning pga. coronavirus

Pga. Coronavirus har vi midlertidigt valgt at lukke for rundvisninger

Pressemeddelelse skorsten Nørrekobbel

Skorstenen på fjernvarmecentralen Nørrekobbel 10 i Sønderborg, blev natten mellem mandag og tirsdag demonteret, da den kraftige vind betød risiko for…

Opdatering vedr. Skorsten på Central Nord, Nørrekobbel 10, Sønderborg

Skorstenen på central Nord blev demonteret her i nat, og de evakuererede beboere kunne vende tilbage til deres boliger mellem kl. 2 og 3. Skorstenen l…

Skorsten Central Nord

Mandag eftermiddag blev vi kontaktet af en årvågen borger, som havde lagt mærke til, at skorstenen på Central Nord, Nørrekobbel 10, vippede mere end n…

e-Boks

”Vi har konstateret, at en del forbrugere har modtaget varmeregnskab 2019 og budget 2020 både i e-Boks og som almindelig post. Det er naturligvis ikke…

Dit varmeregnskab for 2019 er klar

Dit varmeregnskab for 2019 og budget og varmestyring for 2020 er nu klar, og kan ses under ”mine sider” som du finder ved at klikke her: mine siderFor…

Data i e-Forsyning og “mine sider”

Vi er i øjeblikket i gang med afslutning af varmeregnskaber for 2019 og det betyder, at du først vil kunne se dine data for 2020 i eForsyning og ved l…

Sønderborg Varme overtager ejerskabet af Sønderborg Kraftvarmeværk.

Sønderborg Kraftvarmeværk, som blev sat i drift i 1996, har de seneste ti år været ejet af Sønderborg Kommune og Sønderborg Varme i et interessentskab…

Samarbejde mellem Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a genoptog i foråret dialogen om et udvidet samarbejdet. Siden har vi bl.a. i fællesskab gennem…

Referat fra generalforsamling 2019.

Referat fra generalforsamling er nu klar, og kan sammen med præsentation og folder fra generalforsamlingen findes via nedenstående links. Referat 2019…

Falsk SMS i omløb

Der er i øjeblikket falske SMS’er i omløb om manglende betaling med fjernvarme som afsender. Sønderborg Varme sender ikke betalings påmindelser ud på…

Buskørsel til generalforsamling……Opsamlingsrute

Opsamlingsrute ca. tider Ahlmannsparken                                kl. 17.15Ulsnæscentret – busholdeplads           kl. 17.20Gl. Egernsund skole –…

Sønderborg Varme opsiger samarbejdsaftalen med Augustenborg Fjernvarme

De to fjernvarmeselskaber underskrev i 2015 en samarbejdsaftale, med det formål løbende at udbygge samarbejdet. Det bærende element i aftalen var fra…

Stiger fjernvarmeprisen?

Medierne har de seneste dage haft fokus på, at fjernvarmepriserne mange steder i  Sønderjylland er steget voldsomt i 2019, fordi man ikke længere modt…

Varmeregnskab for 2018 er nu klar

Dit varmeregnskab for 2018 og budget og varmestyring for 2019 er nu klar, og kan ses under ”mine sider” som du finder ved at klikke her: mine siderFor…

Data i e-Forsyning og ”mine sider”

Vi er i øjeblikket i gang med afslutning af varmeregnskaber for 2018 og det betyder, at du først vil kunne se dine data for 2019 i eForsyning og ved l…

Information til Hørup, Høruphav og Kirke Hørup fra Sønderborg Fjernvarme

Ved etablering af fjernvarmen i Hørup, Høruphav og Kirke Hørup i årene 2011/2012 har vores leverandør desværre leveret kabler med materialefejl. Kable…

Telefonsystem ud af drift

Vores telefonsystem er ude af drift, vi arbejder på sagen. kontakt os evt. på post@sfjv.dk

Referat fra 2. ekstraordinære generalforsamling

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27. september 2018 findes her: Referat ekstraordinær generalforsamling 27.09.2018 Bilag A…

Resultat af ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 27. september kl. 19.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om en sammenlægning af Gråsten Fjernvarme og Sønd…

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. september 2018 findes her: Referat ekstraordinær generalforsamling 06.09.2018 Bilag A…

2. ekstraordinær generalforsamling

2. ekstraordinære generalforsamling finder sted torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 på Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg. B…

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Siden aflysningen af de planlagte ekstraordinære generalforsamlinger i slutningen af 2017 har bestyrelserne i Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernva…

Persondataforordning.

Den nye Persondataforordning (GDPR), som træder i kraft pr. 25. maj 2018, sætter højere krav til dokumentation af personsamtykke og opbevaring af oply…

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 24.04.2018 kan findes her: Link

Varmeregnskab for 2017 samt budget og varmestyring for 2018 er nu klar.

For at logge på skal du bruge dit forbrugernummer og pinkode. Disse oplysninger fremgår af dine opkrævninger. Klik her for at komme til log-in billede…

e-Forsyning – data for 2018 er tilgængelige efter den 22.01.2018

Vi er i øjeblikket i gang med afslutning af varmeregnskaber for 2017 og det betyder, at du først vil kunne se dine data for 2018 efter den 22.01.2018.…

Bortfald af grundbeløbet.

Dagspressen har den seneste tid haft stor fokus på el-produktionstilskuddet – det såkaldte grundbeløb – som bortfalder med udgangen af 2018. I den for…

Aflysning af generalforsamling den 21.12.2017 kl. 19.00

Desværre er vi nødsaget til at aflyse vores ekstraordinære generalforsamling planlagt til den 21. december 2017.   Baggrunden er, at Gråsten Fjernvarm…

Motivationstariffen

Her har du mulighed for at se eller downloade: Motivationstarif 2019 Motivationstarif 2020 Mere om motivationstariffen

Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra generalforsamlingen den 20. april 2017 kan findes her: link

Forrentning af indskudskapital

I den sidste tid har de landsdækkende medier haft meget fokus på fjernvarmeselskabernes mulighed for at søge om lov til at forrente deres indskudskapi…

Varmeforsyninger finder fælles fodslag

Januar 2017 Varmeforsyninger finder fælles fodslag Ved et øget samarbejdet mellem Augustenborg Fjernvarme, Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme…

Pris pr. 1. januar 2017

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på bestyrelsesmødet i december 2016 godkendt budgettet og fastlagt varmeprisen for 2017. Det faste bidrag er…

Gråsten Varme og Sønderborg Fjernvarme indleder samarbejde om administration

Ved at udbygge samarbejdet omkring administration kan der opnås fordele til glæde for forbrugerne og medarbejdere i begge selskaber. Derfor har vi ind…

Motivationstarif

Der er i uge 38 og 39 udsendt foldere med information om motivationstariffen, der træder i kraft pr. 1. januar 2017. Folderen kan også findes digitalt…

Afgørelse i sag om garantiprovision

Procesbevillingsnævnet har meddelt, at de ikke giver os medhold i  vores anmodning om at få lov til at gå i Højesteret med sagen om Sønderborg Kommune…

Årsrapport 2015

Her kan du se årsrapporten 2015

“Mine sider” nu som App

Med vores nye App kan du nemt følge dit forbrug med blot et enkelt tap. App`en  eForsyning kan hentes i Apples App Store og Androids Google Play. App`…

Landsretten gav Sønderborg Kommune medhold i sag om garantiprovision.

Dermed omgjorde Landsretten kendelsen fra Byretten, hvor Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Varme havde fået medhold i, at kommunen ikke havde lov til a…

Varmeregnskab 2015

Varmeregnskab for 2015 samt varmestyring for 2016 er nu klar. Du skal bruge dit forbrugernummer og pinkode for at logge på. Klik her for at komme til…

Reviderede Tekniske,- og Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering pr. 1. januar 2016

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering i gældende pr. 01.01.2016 kan hentes på vores hjemmeside under “Teknik”. Der er sket mindre præciseringer…

Tilsætning af sporestof til fjernvarmevandet

Sønderborg Fjernvarme vil gerne minimere sit vandtab, og har løbende fokus på forskellige tiltag. Derfor tilsætter vi i uge 43 – 2015 et sporestof (Ur…

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme indleder samarbejde om administration

Ved at udbygge samarbejdet omkring administration kan der opnås fordele til glæde for forbrugerne og medarbejdere i begge selskaber. Derfor har vi ind…

Vinder af konkurrencen ved indvielsen af biomasseanlæg

Ved indvielse af biomasseanlægget i Glansager var der udskrevet en konkurrence, og vinderen er i dag fundet ved lodtrækning blandt de rigtige svar. De…

Aflukninger af varmeforsyningen i Sønderborg By

I de seneste uger har det daglige vandtab i ledningsnettet for Sønderborg by været mere end fordoblet. På trods af termografiundersøgelser og efterføl…

Renovering af fjernvarmeledninger

Fjernvarmeledningsnettet inkl. stikledninger renoveres på Rebslagergade og Mølby i perioden fra april til august 2015. Billederne viser igangværende a…

Idriftsættelse af nyt biomasseanlæg

Opførelsen af det nye biomasseanlæg på Østager i Vollerup er nu så langt fremme, at de fleste byggeaktiviteter er færdige. Idriftsættelsen er startet,…

Priser pr. 1. januar 2015

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på bestyrelsesmødet i december 2014 godkendt budgettet for 2015. Den variable pris bibeholdes uændret på 89…

Brud på fjernvarmeledning 26.08.2014

Tirsdag den 26.08.2014 ca. kl. 16.00 blev en større fjernvarmeledning i krydset Grundtvigs Allé/Skovvej beskadiget i forbindelse med andet arbejde i o…

Sag om garantiprovision anket

Sønderborg Kommune har anket sagen om garantiprovision på eksisterende lån, så den nu skal prøves ved landsretten. Datoen, hvor sagen skal for landret…

Sønderborg Fjernvarme har fået medhold i sag om garantiprovision

Mandag den 14. juli 2014 afsagde Byretten i Sønderborg dommen i sagen omkring garantiprovision på eksisterende lån anlagt af Sønderborg Fjernvarme/Grå…

Første spadestik til nyt biomasseanlæg

Onsdag tog Borgmester Erik Lauritzen det første spadestik til Sønderborg Fjernvarmes nye biomasseanlæg i Vollerup. Anlægget skal forsyne varmekunderne…

Nye priser pr. 1. januar 2014

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på det seneste bestyrelsesmøde godkendt budgettet for 2014. Budgettet giver anledning til følgende prisændri…

I/S Sønderborg Kraftvarmeværk og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. udbygger samarbejdet.

Klik på nedenstående link for at hele pressemeddelelsen. Pressemeddelelse

Sønderborg Fjernvarme gennemgår generationsskifte

Med ny direktør og ny formand gennemgår Sønderborg Fjernvarme et komplet generationsskifte i disse dage. Allerede for et år siden offentliggjorde dire…

Årsrapport 2012

Årsrapporten 2012 kan hentes her

Godkendelse af Alsledningen

Den 14. september 2012 godkendte byrådet i Sønderborg det projektforslag, som Sønderborg Fjernvarme har fået udarbejdet om etablering af transmissions…

Fjernvarmen kommer fra træflis

Søndag den 09.09.2012 bragte Jyske Vestkysten en artikel om det nyopførte flisværk på Vestermark. Se artikel 1 Se artikel 2

Grønt lys for Alsledningen

På Sønderborg Fjernvarmes generalforsamling den 17. april 2012 fik bestyrelsen massiv opbakning til at fortsætte bestræbelserne på at etablere en fjer…

Fjernvarmeledning fra Sønderborg til Nordborg

Pressemeddelelse Sønderborg Fjernvarme har sendt et projektforslag til Sønderborg Kommune om etablering af en fjernvarmeledning fra Sønderborg til Nor…

Varmeregnskab 2014

Varmeregnskab for 2014 samt varmestyring for 2015 kan nu findes på her på hjemmesiden under “mine sider”. Du skal bruge dit forbrugernummer og pinkode…

Uændrede priser i 2012

Sønderborg Fjernvarmes bestyrelse har vedtaget budgettet for 2012 med uændrede priser.

Rejsegilde over flisværk på Vestermark

Fredag d. 16.09.2011 havde Sønderborg Fjernvarme rejsegilde over det nye flisværk på Vestermark. Frede Thuesen, formand for Sønderborg Fjernvarme fort…

Landmændene på Als har ikke mod på at dyrke pil

Sønderborg Fjernvarme har for nuværende opgivet at få landmændene på Als til at dyrke pil. Det var konklusionen efter et møde på Sønderborg Fjernvarme…

Fliskedler er nu på plads

Den 7. juli var en mærkedag på den store byggeplads ved Vestermark, da de 2 fliskedler fra Weiss på hver 10 MW blev hejst på plads. Kranfirmaet havde…

1. spadestik til nyt flisværk

Sønderborg Ugeavis skriver om det nye flisværk: Endnu et spadestik mod det varme vand fra fjorden. Sønderborg Fjernvarme har taget det første spadesti…

Landmænd og fjernvarmen ser på piledyrkning

Den 16. februar 2011 var Sønderborg Fjernvarme og lokale landmænd på studietur til Fyn for at se på piledyrkning med henblik på fremtidig forsyning af…

Nye takster pr. 01.01.2011

Efter henvisning fra Energitilsynet er afregningsåret ændret fra 31. maj til at følge kalenderåret. Derfor anmeldes nu nye takster gældende fra 1. jan…

Weiss er tildelt leverancen af flisanlæg

Med to færdige geotermiske boringer, hvorfra der kan hentes knap 50 grader varmt vand op. er projekteringen af overfladeanlægggene i fuld gang. Flisfo…

Varmeåret ændres til kalenderår

Varmeåret ændres til kalenderår og varmeregnskabet udsendes via Nets. Se hvad ændringerne betyder i Forbrugermeddelelsen her.

Status på geotermiprojektet i Sønderborg

Geotermiprojektet er med afslutningen af boringerne nu gennem den absolut mest risikable del og betingelserne for at videreføre projektet er til stede…

Geotermiske boringer i gang i Sønderborg

Nyhedsbrev_uge_26 – det sidste Nyhedsbrev_uge_25 Nyhedsbrev_uge_24 Nyhedsbrev_uge_23 Nyhedsbrev_uge_22 Nyhedsbrev_uge_21 Nyhedsbrev_uge_20 Nyhedsbrev_…

Solvarmen levede op til forventningerne

Solparken er blevet et tilløbsstykke, og der har siden åbningen i april været rigtig mange besøgende. Anlægget, der er opført med stor respekt for nat…

Ny aftale med Kommunen om videreførelse af Sønderborg Kraftvarmeværk

Da Sønderjyllands Højspændingsværek i 2008 trådte ud af Sønderborg Kraftvarmeværk, besluttede de 2 tilbageværende ejere, Sønderborg Fjernvarme og Sønd…

Geotermisk varme

Sønderborg Geotermi (et samarbejde mellem DONG Energy og SønderborgFjernvarme) gennemførte sidste år seimiske undersøgelser i bestræbelserne på at fin…

Indvielse af Central Solparken i Vollerup

Indvielse af Central Solparken i Vollerup i højt solskin Lørdag den 4. april 2009 blev Central Solparken i Vollerup officielt indviet. Dagen kunne ikk…

Soleklar Kulturarv ved Vollerup på Als

Museumsinspektør Per Ethelberg, Haderslev Museum har i marts nummeret af Sønderjysk Månedsskrift haft følgende indlæg om solfangeranlægget i Vollerup:…