Whistleblowerordning hos Sønderborg Varme

 

Sønderborg Varme har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give forbrugere, samarbejdspartnere, nuværende og tidligere medarbejdere i Sønderborg Varme og andre eksterne personer med tilknytning til Sønderborg Varme mulighed for at indberette bekymringer eller rimelig mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted, samt om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser af lovgivningen.

Hvis du laver en indberetning , der ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområder, vil du modtage en meddelelse om, at din indberetning ikke behandles nærmere.

Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt.

 

Drejer din henvendelse sig om en kundeklage, kan du læse mere her

Du kan tilgå Sønderborg Varmes digitale indberetningsportal herunder

Herunder kan du læse mere om vores whistleblowerpolitik