Generalforsamling 2020 udskudt

20. maj 2020

Det aktuelle forbud mod forsamling betyder, vi desværre endnu ikke kan indkalde til ordinær generalforsamling 2020. Vi følger løbende den gradvise genåbning af landet med henblik på at indkalde til generalforsamling, så hurtigt som det er muligt at afholde en sådan.

Indkaldelse vil ske via dagspressen og her på hjemmesiden, og som noget nyt, også via e-boks til dem, der har tilmeldt sig nyheder den vej. Har du ikke tilmeldt dig e-boks, så vil vi opfordre til at gøre det.

Bemærk årsrapporten for 2020, som fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, allerede nu kan findes her på hjemmesiden.