Fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder fra Sønderborg Varme A/S

En fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder leveret af Sønderborg Varme, kan med fordel suppleres med en serviceordning via et beskedent årligt serviceabonnement.

Det nyder omkring 8.000 af vores forbrugere godt af, da ordningen giver tryghed mod uforudsete udgifter, idet vi sørger for vedligeholdelse, når der opstår defekter eller utætheder. Serviceordningen tilbydes også i Gråsten- og Egernsundområdet pr. 1. januar 2019.

En fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder leveres med fuldautomatisk vejrkompensering iht. krav, hvilket sikrer et lavt energiforbrug.

Yderligere oplysninger om serviceordningen findes under almindelige bestemmelser pkt. 8, eller ved kontakt til Sønderborg Varme.

Oplysninger om afstandskrav mv. ved installationen findes under tekniske bestemmelser pkt. 15.1. De på side 2 og 3 angivne oplysninger er et ”udsnit” fra tekniske bestemmelser.

Priser på levering af fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder samt serviceordning findes i gældende takstblad.

 

Alle fjernvarmeunits er fra Danfoss Redan, og varmtvandsbeholdere er fra Metro Therm. Sønderborg Varme leverer følgende fjernvarmeunits og varmtvandsbeholdere til anvendelse for beboelse og lignende op til ca. 300 m2.

Fjernvarmeunits (Sønderborg, Dybbøl, Kær, Vollerup, Hørup, Adsbøl, Rinkenæs):

  • Akva Lux II Se for direkte anlæg - Standard (med ECL110 vejrkompensering)
  • Akva Lux II VXe for indirekte anlæg (med ECL110 vejrkompensering)
  • Akva Lux II TDe for direkte anlæg (uden vejrkompensering)

Varmtvandsbeholder (Gråsten, Alnor Egernsund, Augustenborg):

  • VSe unit (kun med ECL110 vejrkompensering) samt 70 l el. 100 l Plus-beholder – ”høj model”
  • Se unit (kun med ECL110 vejrkompensering) samt 70 l el. 100 l beholder Plus-beholder – ”side-by-side model”

For yderligere oplysninger henvises der til fabrikanterne: 

Danfoss Redan  http://redan.danfoss.dk/

Metro Therm     https://www.metrotherm.dk/

 

Tekniske oplysninger

Alle tilslutninger er Dn20, dog kan brugsvandcirkulation være udført i Dn15

Nedenstående mål skal respekteres under indbygning af fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder leveret af selskabet, for at selskabet kan tilbyde forbrugeren serviceordningen (se Almindelige Bestemmelser afsnit 8.0). Afvigelser på nedenstående mål kun efter aftale med Selskabet.

Overkant kabinet/beholder må maks. være 230 cm over gulv.

Mindst 90 cm foran unitten/varmtvandsbeholderen samt 10 cm over og 30 cm under skal friholdes, så unitten/varmtvandsbeholderen umiddelbart kan serviceres. Fra unitten/varmtvandsbeholderen og 30 cm under skal rørforbindelser være uden retningsændringer. For unitter uden brugsvandscirkulation, er ”sikkerhedsventilen” en indbygget trykudligning. Hvis installationen er udført med varmtvandsbeholder og/eller med cirkulation på det varme brugsvand, bestilles fjernvarmeunitten til cirkulation med traditionel sikkerhedsventil, hvorfra overløbet skal føres til afløb. Tilslutningsrør skal mærkes med formål og strømretning.

Krav til indbygningsmålene kan illustreres ved følgende princip-model:

Akva Lux II Se / Akva Lux II TDe:

Unit med enten 70 l eller 100 l beholder – væghængt ”Side–by-side model”

Unit med enten 70 l eller 100 l beholder – væghængt ”Høj-model”

En varmtvandsbeholder bør ikke vælges større end behovet, af hensyn til energitab og hvor ofte vandet i beholderen bliver udskiftet. Herudover fylder en 100 l beholder lidt mere end en 70 l.

Nedenfor nogle retningslinjer for valg af beholderstørrelse:

70 l beholderen er normalt dækkende for den lille familie og/eller en ejendom med et badeværelse.

100 l beholderen er normalt dækkende for den store familie og/eller en ejendom med flere badeværelser.

Bemærk:

Ved brugsvandscirkulation skal der som minimum være 100 mm fra toppen af beholderen til loftet.

//