Vores produktionsanlæg

Central Vestermark

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S blev etableret som selskab i 1993 og værket kom i drift i april 1996. Oprindeligt var værket i fælleseje med det fælleskommunale affaldsselskab ASA og Sønderjyllands Højspændingsværk. Over tid er de øvrige ejere udtrådt og fra den 1. januar 2020 er Sønderborg Kraftvarme A/S et datterselskab af Sønderborg Varme A/S.

Helt fra planlægningsfasen blev der satset på den bedst opnåelige teknologi, og siden er standarden løbende blevet opjusteret. I dag er Sønderborg Kraftvarmeværk A/S et af landets mest miljøvenlige og effektive anlæg.

Affaldet til kraftvarmeværket kommer fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune, og udgør ca. 70.000 tons affald pr. år.

Få flere tekniske informationer her

 

Flisanlæg Vestermark

Flisanlægget på Vestermark blev indviet i foråret 2013 samtidig med det geotermianlægget i Spang.

Varmepumper drives af 170 grader varmt vand som produceres på fliskedlerne. Varmepumperne hæver temperaturen på returvandet fra fjernvarmeforbrugerne til fremløbstemperatur. Hertil benytter varmepumperne 48 grader varmt vand opvarmet i det geotermiske anlæg i Spang. Vandet returneres til Spang afkølet til 14 grader. Fra pumpebygningen pumpes fjernvarmevandet rundt til forbrugerne.

Fakta:

Fliskedler: 2 stk. a 10 MV

Varmepumper: 4 stk i serie

Distibutionspumper: 16 stk. i parallel og serie.

 

Central Glansager

Biomasseanlægget blev taget i brug i 2015. Anlægget har en kapacitet på 9 megawatt, og der kan fyres med træflis og have-/parkaffald. Jo vådere brændsel jo bedre er det for forgasningen.

Træflisset forgasses i en ovn og brænder ved 1000 grader i efterforbrænderen. Varmen i røggassen udvindes ved brug af economiser og quensh/røggaskøler.

Anlægget forsyner varmekunderne i Vollerup, Hørup og Kirke Hørup om vinteren, når solparken i sommersæsonen ikke kan levere tilstrækkelig varme til forbrugerne.

Video om biomasseanlægget

Central Solparken

Solparken blev indviet i april 2009 og består af solfangere, solceller, kedelanlæg og akkumuleringstank. På området er der fundet rester af en bygning fra vikingetiden. Fundet beskrives i en lille udstillingspavillion og omridset af bygningen er markeret på stedet. Solparken er åben for offentligheden.

Fra solparken forsynes Vollerup, Høruphav, Hørup og Kirke Hørup med fjernvarme. Anlægget er ikke tilkoblet fjernvarmenettet i Sønderborg By.

Fakta:

8.000 m2 solfangere

60 m2 solceller

2 biooliefyrede kedler på hver 2,5 MW

4.000 makkumuleringstank

 

Har du lyst til at gå en tur i Solparken Vollerup, kan du finde information om området her.

Solparken Vollerup

Sun Park Vollerup (GB version)

Central Sønderborg Landevej

Anlæg med kombination af solpaneler og halmkedel. Derudover er der installeret en træpillekedel, som leverer drivenergi til en varmepumpe, som øger effektiviteten på solpanelerne i overgangstiden.

Anlægget blev taget i brug i 2012 og solfeltet udvidet i 2017.

Fakta:

halmkedel      :          12  MW

Pillekedel       :           1,0 MW

Varmepumpe :          1,7 MW

Solpaneler      :    30.000  m2

Akku-tank       :         300  m3

Kraftvarmeanlægget på Industrivej 6

På anlægget produceres fjernvarmen med brug af tre elektroder, der ligesom en gammeldags elkoger opvarmer fjernvarmevandet. Strømmen til elektroderne kommer fra vindmøller og solceller.

Endvidere er der et naturgasfyret kraftvarmeværk. Gasmotoren har 16 cylindre, kører med 1000 omdrejninger pr. minut, og har en varmeeffekt på 4.9 MW og en eleffekt på 3.85 MW. 

Akkumuleringstanken kan indeholde 1500 kubikmeter varmt vand, den har en diameter på 12 m, og en højde på 15 m. 

Varmecentralen på Møllegade 18

Centralen råder over 2 forskellige produktionsanlæg.

1. En varmeforsyningsenhed med oliefyret kedel
2. En varmeforsyningsenhed med gasfyret kedel

Varmecentralens vigtigste funktion er at fungere som reserve ved driftsforstyrrelser for varmeværket på Industrivej, samt ved nødvendige stop for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget på Industrivej.

 

Geotermi Spang

I februar 2007 indgik Sønderborg Fjernvarme og DONG aftale om at undersøge mulighederne for at udnytte geotermisk varme fra Sønderborgs undergrund. På baggrund af seismiske undersøgelser blev 2 boringer etableret i foråret 2010, nu med Sønderborg Varme som ejer.

På grund af udfordringer i anlæggets injektionsbrønd har anlægget ikke bidraget til produktionen siden 2019.

Fakta:

Boredybde: 1200 meter

Afstand mellem boringerne i 1200 meter 840 meter.

Temperatur fra boringen: 48 grader

Sønderborg Varme A/S

Fjernvarmehuset som huser administrationen og driftsafdelingen er opført i 1998.

Her er tænkt over mange smukke detaljer ude som inde, og især den smukke ikoniske hvide trappe er et tydelig blikfang på Nørrekobbel.