pressemeddelelse

1. september 2021

Augustenborg og Sønderborg Fjernvarme er nu lagt sammen.


På de ekstraordinære generalforsamlinger i juni fik bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme mandat fra generalforsamlingerne til at lægge de to selskaber sammen. Hen over sommeren har vi arbejdet for at få alle detaljerne på plads, og tirsdag den 31. august mødtes bestyrelserne i de to selskaber for at bruge mandatet og gennemføre sammenlægningen. Det betyder, at de to selskaber fra den 1. september er lagt sammen og fortsætter som Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med Sønderborg Varme A/S som driftsselskab.

Da alle forbrugere og aktiver i det nu tidligere Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. er overført til Sønderborg Fjernvarme, vil der blive indledt en likvidation af selskabet Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.

Sammenlægningen er regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021.
- Vi er glade for den involvering og opbakning, vi har fået fra andelshaverne hele vejen igennem dette forløb, som har kørt gennem længere tid, siger Claus Plum, der er formand for Sønderborg Fjernvarme, og som også vil blive formand for det sammenlagte selskab.
- Den kommende tid vil vi arbejde målrettet på at høste de synergier, sammenlægningen giver, så priserne i de to forsyningsområder kan harmoniseres. For at det kan ske, er etableringen af en ledningsforbindelse, som forbinder Sønderborg, Vollerup/Hørup og Augustenborg en vigtig forudsætning, og den forventer vi at kunne komme i gang med i løbet af efteråret, lyder det videre fra Claus Plum og Kaj Hansen, der nu er forhenværende formand for Augustenborg Fjernvarme.

I forbindelse med sammenlægningen har Kaj Hansen valgt at give stafetten videre til yngre kræfter i bestyrelsen efter at have ydet en stor indsats for fjernvarmen i Augustenborg i mere end 25 år. Thomas Juul Madsen og Jesper Kjærsgaard fra Augustenborg Fjernvarmes bestyrelse indtræder i bestyrelsen for det nye selskab, sammen med de nuværende bestyrelsesmedlemmer for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Erik Wolff fortsætter som direktør for det sammenlagte fjernvarmeselskab.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Formand Claus Plum, Sønderborg Fjernvarme, tlf. 20 47 81 48