Pressemeddelelse

15. juni 2023

Sønderborg Varme har fået tilskud fra fjernvarmepuljen til vigtigt projekt

Sønderborg Varme har tidligere fået godkendt et projektforslag omfattende en transmissionsledning for fjernvarme mellem Sønderborg og Gråsten samt udrulning af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup. Godkendelsen var betinget af, at projektet opnåede tilskud fra Fjernvarmepuljen, og den betingelse er netop blevet opfyldt.

Sønderborg Varme fik i marts 2023 godkendt et projektforslag af Sønderborg Kommune, som omfatter etablering af en transmissionsledning til fjernvarme mellem Sønderborg og Gråsten, og udrulning af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup.

Sønderborg Kommunes godkendelse var betinget af, at projektet opnåede støtte fra Fjernvarmepuljen, og torsdag morgen fik Sønderborg Varme så tilsagn om tilskud på 13,4 mio. kr. fra Energistyrelsen, som administrerer Fjernvarmepuljen.

”Vi er meget glade og lettede, for det er et utrolig vigtigt skridt for Sønderborg Varme”, siger Erik Wolff, der er direktør i Sønderborg Varme, og fortsætter: ”Det er ikke kun vigtigt for udrulning af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup, hvor vi har fået en rigtig god modtagelse og solid opbakning fra beboerne, men også en milepæl i realiseringen af vores strategi”.

Sønderborg Varme fremhæver, at etableringen af transmissionsledningen ikke alene er en forudsætning for at kunne forsyne beboerne i Nybøl og Vester Sottrup med fjernvarme, men også for forsyning af Avnbøl, Ullerup og eventuelt Blans og slagteriet. Og så er det en vigtig brik i at sikre forbrugerne en konkurrencedygtig varmepris i fremtiden ved at realisere Sønderborg Varmes planer om et sammenhængende fjernvarmesystem, hvor der er mulighed for at udnytte de eksisterende produktionsanlæg optimalt og integrere overskudsvarme og optimere på tværs af forskellige sektorer.

 ”Ved at forsyne flere med miljøvenlig fjernvarme, er vi med til at mindske afhængigheden af fossile energikilder, og understøtter dermed både Sønderborg Kommunes ProjectZero-vision om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune i 2029 og de nationale mål om CO2-reduktion på den mest kosteffektive måde”, slutter Erik Wolff.

Der har været meget blæst omkring Fjernvarmepuljen, og derfor er man hos Sønderborg Varme ekstra glade for, at det lykkes at få tilsagn om tilskud. Det betyder, at man følger tidsplanen for realisering af det store projekt, som repræsenterer en samlet investering på ca. 200 mio. kr. Første skridt er at tilknytte en rådgiver ind, så projektet kan blive planlagt i detaljer og dernæst sende opgaven i udbud. Man forventer tidligst at kunne gå i jorden i foråret 2024.

For yderligere oplysninger kontakt:

Erik Wolff, direktør Sønderborg Varme, tlf.: 51 51 49 47

//