Lindehaven får fjernvarme

4. november 2020

Området hvor JF Fabrikken tidligere havde hjemme bliver nu omdannet til en blanding af rækkehuse og boligblokke. I byggeriet er der fokus på bæredygtighed, hvor der blandt andet anvendes lokale håndværkere og tegl fra lokalområdet. Dette mindsker transporten og dermed udledningen af CO2. Sønderborg Varme står for at forsyne dette nye spændende boligområde.

Lindehaven

Påsætning af skilt på vores teknikhus for lavtemperatur-fjernvarme.

Inden byggeriet tager form i Lindehaven, så skal der ligges mange meter fjernvarmerør.

Og vi er godt i gang.

 

Selvom du ikke kan se den, så er fjernvarmen en effektiv, klimavenlig og billig måde at opvarme dit hjem på.