SERVICEORDNING

Fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder fra Sønderborg Varme

Hvis fjernvarmenettets drift muliggør det, kan man købe en fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder gennem Sønderborg Varme, hvor der med fordel kan tegnes et serviceabonnement.

Serviceabonnementet omfatter vedligeholdelse af fjernvarmeunit/varmtvandsbeholder herunder udskiftning af enkeltkomponenter, hvor det måtte være påkrævet. Vedligeholdelsen koordineres af Sønderborg Varmes egne servicemontører, og omfatter den komplette fjernvarmeunit/varmtvandsbeholder til og med ventilbroen under enheden. 

Ved service indenfor den normale telefontid kontaktes Sønderborg Varme på telefon 7343 5000

Mandag-Torsdag kl. 9:00-14:00

Fredag kl. 9:00-12:00

Der kan ikke købes serviceabonnement til andre fjernvarmeunits eller varmtvandsbeholdere end dem, der leveres af Sønderborg Varme.

Se priser for de forskellige typer af fjernvarmeunits/varmtvandsbeholder og tilhørende serviceabonnement i vores takstblad

 

Læs mere om serviceordningen i vores almindelige bestemmelser

 

Eksempel på fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder

//