Prisstigning for varmekunder i Augustenborg.

25. oktober 2021

Som mange sikkert har set i dagspressen, har prisen på energi, og dermed naturgas og el, været konstant stigende hen over 2021. Specielt i den seneste tid har naturgaspriserne været på himmelflugt, og man taler nu om en regulær energikrise i Europa.

Selvom Sønderborg Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme nu er lagt sammen, kan priserne mellem de to selskaber ikke harmoniseres før rørledningen mellem Sønderborg og Augustenborg er færdig. Indtil da er fjernvarmeforsyningen til de tidligere forbrugere i Augustenborg Fjernvarme alene baseret på naturgas og el-markedet, og de voldsomme stigninger på el og naturgas slår derfor også igennem på omkostningerne for at producere varme til disse forbrugere.  Med virkning fra 1. november 2021 hæves varmeprisen for forbrugere i det tidligere Augustenborg Fjernvarmes forsyningsområde derfor fra de nuværende 437,50 kr./MWh til 480 kr./MWh.

Prisen for øvrige forbrugere i Sønderborg Varme forbliver uændret i 2021.

Forventninger til 2022.

Selvom alle forventer, at de høje energipriser fortsætter gennem hele fyringssæsonen, forventer vi ikke det får væsentlig betydning for Sønderborg Varmes prissætning i 2022. Vi har flere forskellige produktionsanlæg, og langt den største del af varmen produceres ved forbrænding af restaffald og biomasse, hvor priserne er stabile.

Rørledningen mellem Sønderborg og Augustenborg forventes færdig i løbet af sommeren 2022, og først da kan priserne mellem Sønderborg og Augustenborg harmoniseres. Energiprisernes himmelflugt vil derfor desværre også betyde, at det harmoniseringsbidrag, forbrugerne i det tidligere Augustenborg Fjernvarme skal betale som en del af sammenlægningen, bliver højere end det der blev nævnt på sommerens generalforsamlinger.

Hvor meget højere kan først fastlægges endeligt i december 2021, hvor budgettet for 2022 godkendes af bestyrelsen. Det vil herefter blive meldt ud på hjemmesiden.