linde alle

Varmeregnskab for 2020

Dit varmeregnskab for 2020, budget og styringstabel for 2021 er nu klar, og kan ses under MIN SIDE. For at logge på skal du bruge dit forbrugernummer…

KL’s plan over udfasning af forbrændingsanlæg

Som en del af forliget om Klimaaftalen fra juni 2020 omkring affald, har Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en plan over hvilke affaldsforbrænd…

Grønt vand i Gråsten

Fjernvarmevandet i Gråsten har fået tilsat uranin og bliver dermed grønt. Det sker som led i sporing på eventuelle utætheder. Uranin er et ufarlig god…

Grøn fjernvarme luner i kommunens CO2-regnskab

Sønderborg Kommune er som virksomhed frontløber i områdets bestræbelser på at opnå CO2-neutralitet i 2029 og her luner grøn fjervarme godt i kommunens…

Fjernvarme til Billigblomst

Billigblomst rejser sig nu på grunden, der tidligere husede JF-fabrikken. Plante- og havecenterkæden åbner i begyndelsen af 2021, og de 5000 kvadratme…

Lindehaven får fjernvarme

Området hvor JF Fabrikken tidligere havde hjemme bliver nu omdannet til en blanding af rækkehuse og boligblokke. I byggeriet er der fokus på bæredygti…

Politisk aftale om bæredygtig biomasse

Politikkerne har i en ny aftale fastsat, hvilke krav der definerer de bæredygtighedskriterier, træbiomasse til energiformål skal leve op til. Dansk Fj…

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling er nu klar, og kan sammen med præsentation og folder fra generalforsamlingen findes via nedenstående links. Referat 2020…

Opfølgning på generalforsamling

12. august kunne Sønderborg Fjernvarme omsider afvikle generalforsamlingen 2020, som var udsat fra foråret som følge af COVID-19 pandemien. På trods a…