Energistyrelsen underkender KL’s dødsliste

15. februar 2021

Kort før jul offentliggjorde KL den ”dødsliste”, som beskrev hvilke affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, der efter deres vurdering, skulle lukkes for at tilpasse forbrændingskapaciteten til mængden af indlands affald. Sønderborg Kraftvarme var bekendt med på denne liste.

Fra Sønderborg Varmes side har vi kunnet påpege fejl og mangler i den anvendte metode og direkte fejl i de data, der er anvendt for Sønderborg Kraftvarme, og derfor var vi spændte på at se Energistyrelsens vurdering, som blev offentliggjort fredag. Fra Energistyrelsen var konklusionen meget klar: Energistyrelsen kan ikke godkende KL’s plan.

Vi synes, det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst i forhold til de mangler og problemstillinger, der er i den analyserapport, som KL har bestilt som grundlag for forslaget om lukkeliste. Rapporten indeholdt store usikkerheder, manglede inddragelse af en række centrale parametre, og man har slet ikke forholdt sig til, hvordan man skulle kunne lukke forbrugerejede anlæg som vores affaldsforbrændingsanlæg. At Energistyrelsen vender tommelfingeren nedad er godt nyt for både borgere og virksomheder i Sønderborg, som skal af med deres affald, og for forbrugerne i Sønderborg Varme. Nok så væsentligt i den forbindelse er også, at der er tale om en administrativ afgørelse, som ikke kan gøres om af politikerne eller de relevante ministre.

Det er allerede aftalt i klimaaftalen, at såfremt KL’s plan ikke kunne accepteres, så ville man gå direkte videre med plan B, som er en liberalisering af sektoren. Det hilser vi velkommen hos Sønderborg Kraftvarme, for det er de betingelser, vi har arbejdet under indtil nu. Med en liberalisering  stilles vi lige med de kommunalt ejede anlæg, som indtil nu har fået anvist affaldet direkte uden konkurrence.

Det afgørende for os er, at vi kan udnytte kraftvarmeværkets kapacitet, ved at tilbyde behandling af affald for de sønderjyske kommuner, og at vi fortsat kan supplere med affald fra andre lande, hvis der er kapacitet i overskud. Til gavn for klima, forbrugernes pengepung og dansk økonomi.

Læs pressemeddelelsen af Energistyrelsen her: https://presse.ens.dk/pressreleases/myndighederne-kan-ikke-godkende-kls-plan-for-kapacitetstilpasning-af-affaldsforbraendingssektoren-3073132