Lækagealarm

Det kan være en god idé at få installeret et alarmsystem, som overvåger rørinstallationen. Hvis der kommer en lækage i boligens fjernvarme-system, kan det medføre store vandskader og dermed dyre følgeskader.

Hvor det er teknisk muligt, tilbyder vi, at installere et alarmsystem til lækageovervågning.

Lækagealarmen overvåger mængden af fjernvarmevand, der løber ind og ud af installationen. Konstateres der en ubalance mellem disse, sendes der en alarm til fjernvarmens vagthavende. 

Ved bestilling af et alarmsystem sammen med fjernvarmeunitten, koster det ikke noget at få den installeret.

Ved eftermontering af lækagealarmen betales installationsgebyr jf. gældende Takstblad.

Abonnementsbidrag for hver installeret lækagealarm

koster årligt 300 kr. inkl. moms.

Nogle forsikringsselskaber giver rabat på indboforsikringer, hvis du har lækagealarm.

Såfremt det har interesse, er du velkommen til at kontakte os.

//