Tilsagn fra fjernvarmepuljen til Avnbøl og Ullerup er sikret

7. marts 2024

Tilsagn fra fjernvarmepuljen til Avnbøl og Ullerup er sikret

Sønderborg Varme har nu fået det endelige tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud fra Fjernvarmepuljen til vores indsendte projektforslag om fjernvarme til Avnbøl og Ullerup. Tilskuddet er afgørende for muligheden for at etablere fjernvarme i Avnbøl/Ullerup, og har derfor haft den allerhøjste prioritet hos Sønderborg Varme.

Tilskuddet er ligeledes en forudsætning for det videre arbejde med at etablere fjernvarme til Danish Crown's slagteri og Blans by. Vi håber på en afklaring i løbet af foråret. 

Den hurtige sagsbehandling hos Sønderborg Kommune og Energistyrelsen betyder, at vi stadig er på rette kurs i forhold til den overordnede tidsplan. Vi forventer at kunne afholde et informationsmøde i Avnbøl/Ullerup maj/juni måned. 

Sønderborg Varme ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med initiativgruppen i Avnbøl/Ullerup, kommunen og lokalpolitikere i arbejdet med den endelig godkendelse af det bagvedliggende projektforslag, så arbejdet med fjernvarmeudrulningen kan fortsætte som planlagt. 

//