KL’s plan over udfasning af forbrændingsanlæg

4. januar 2021

Som en del af forliget om Klimaaftalen fra juni 2020 omkring affald, har Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en plan over hvilke affaldsforbrændingsanlæg i Danmark der bør lukke.  Ud af landets 23 forbrændingsanlæg, har man har i rapporten peget på 10 navngivne anlæg, og Sønderborg Kraftvarme A/S er en af disse.

Vi er af flere grunde meget overrasket over KL’s konklusioner. Dels har vi gennem mange år drevet et effektivt værk i henhold til kravene i vores miljøtilladelse, dels mener vi ikke der er lovhjemmel til på den måde, at foreslå privatejede anlæg lukket.

KL har efter vores mening ikke de rette kompetencer til at vurdere forbrugerejede anlæg, som drives i et konkurrenceudsat marked, modsat kommunale anlæg, som for deres affald anvist fra ejerkommunerne uden konkurrence. Som interesseorganisation fokuserer KL på at sikre, kommunerne ikke får ekstra omkostninger, og glemmer efter vores mening varmeforbrugerne, og vi anser dem derfor for inhabile.

Vi vil bruge den kommende tid til at sætte os grundigt ind i KL’s rapport og det grundlag den bygger på, så vi kan udfordre konklusionerne, og ikke mindst arbejde for, at varmekunderne holdes skadesløse.