pressemeddelelse

21. december 2021

Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro

Bestyrelsen for Sønderborg Varme har nu godkendt budgettet for 2022, og har samtidig slået fast, at fjernvarmepriserne ikke stiger det kommende år.

Hele Europa oplever lige nu gas- og elpriser, der ligger langt over tidligere års niveauer, og det rammer både private husholdninger og fjernvarmeselskaber, som bruger naturgas som primære brændsel til opvarmning. Men det gælder altså ikke Sønderborg Varme.

Det skyldes blandt andet, at Sønderborg Varme har en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder energiudnyttelse af restaffald, sol og bæredygtig biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas. Og så producerer Sønderborg Varme både el og varme. Med de stigende elpriser er der dermed også en stigende indtjening at hente på elproduktionen på kraftvarmeværket, som udgør en modvægt til prisstigninger på andre områder.

Harmoniseringsbidraget, som forbrugerne i det tidligere Augustenborg Fjernvarme skal betale i forbindelse med sammenlægningen, bliver dog højere end forventet, da forskellen i driftsresultat mellem de to selskaber er vokset som følge af de høje energipriser.

 

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

 

DOWNLOAD
Pressemeddelese: Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro