Pressemeddelelse: Indefrysningsordning

25. oktober 2022

Pressemeddelelse


Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre på de stigende energipriser, deres forbrug og Folketingets beslutning om at tilbyde en indefrysningsaftale for dele af fjernvarmeregningen til nogle varmeforbrugere.


Folketinget har sidst i september vedtaget, at fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.


Man skal være opmærksom på, at indefrysningsloftet ikke gælder for den enkeltes aktuelle forbrug, men for er et standardhus, der defineres som et hus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen, og indefrysningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.


Varmeprisen for 2023 kan først fastlægges i december 2022, når budgetterne for 2023 er endelig vedtaget.


”Rigtig mange ringer til os med spørgsmål om prisen for 2023, fordi de er bekymret efter at have læst om store prisstigninger hos forskellige varmeselskaber. Vi ville gerne kunne svare allerede nu, men de store usikkerheder kræver også, vi er ekstra omhyggelige i budgetlægningen, så vi kan desværre ikke sige noget endeligt før december”, siger Erik Wolff, direktør hos Sønderborg Varme, som dog tilføjer, at fjernvarmeselskaberne følger situationen nøje, og ikke forventer tilnærmelsesvis så store ændringer i varmepriserne, som der har været fremme i medierne.


Peer Monger, formand for Broager Fjernvarme supplerer: ”Fælles for de 3 fjernvarmeselskaber i Sønderborg Kommune er, at vi alle har reageret tidligt med prisjusteringer i 2022, og selvom vores priser også i 2023 vil være forskellige, kan vi allerede nu sige, at ingen af os kommer over indefrysningsloftet”.


Selvom fjernvarmpriserne i Sønderborg Kommune er konkurrencedygtige i forhold til individuelle løsninger med varmepumper og naturgas, og ikke giver ret til indefrysning af dele af regningen, så er man hos fjernvarmeselskaberne helt bevidste om, at mange forbrugeres økonomi er presset som følge af den høje inflation og stigende priser generelt.


”Selvom vi ikke rammer loftet i indfrysningsaftalen, og forbrugerne derfor ikke har krav på en indefrysning af dele af fjernvarmeregningen, så er vi meget bevidste om, at der alligevel vil være nogle, som kan få problemer med at få økonomien til at hænge sammen”, siger Stinne Stokkebro, konstitueret direktør hos Sønderborg Forsyning, hvor Nordals Fjernvarme hører under, og fortsætter: ”Skulle man få problemer med at betale sin varmeregning, så vil vi opfordre til, at man hurtigt kontakter sit varmeselskab, i stedet for lade være med at betale. Har vi en god dialog med en forbruger, så er vi også indstillet på at se, om vi kan komme forbrugeren i møde med en betalingsløsning”.

Du kan altid finde den gældende fjernvarmepris fra netop dit fjernvarmeselskab på selskabernes respektive hjemmesider.


For yderligere information:


Stinne Stokkebro, konstitueret direktør Sønderborg Forsyning, Nordals Fjernvarme, tlf.: 4060 5363
Peer Monger, formand Broager Fjernvarme, tlf.: 3063 8999
Erik Wolff, direktør Sønderborg Varme, tlf.: 5151 4947