Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 2 vælges af og iblandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og mindst 2 vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer.

 

Formand
Claus Plum

– Privat andelshaver
 Advokat, selvstændig
– Valgt første gang 2012
– Formand siden 2013

 

Næstformand
Torben A. Sørensen

– Varmeaftager hos B42
– Pædagog, pensioneret
– Valgt første gang 2013

 

Bestyrelsesmedlem
Flemming M. Vestergaard

– Privat andelshaver
– Chauffør
– Valgt første gang 2010

 

Bestyrelsesmedlem
Adam Vest

– Privat andelshaver
– Strategisk IT Business Partner og 
   Product Owner, Energinet
– Valgt første gang 2014

 

Bestyrelsesmedlem
Jesper Kjærsgaard

– Privat andelshaver
– Senior Freight Manager, Danfoss
– Valgt første gang 2017

 

Bestyrelsesmedlem
Niels Christiansen

– Varmeaftager hos GAB
– Valgt første gang 2020

 

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Jakobsen

– Privat andelshaver
– Administrerende direktør,Salus 
– Valgt første gang 2024
//