Generalforsamling onsdag den 12. august

10. august 2020

Med de lempelser i forsamlingsforbuddet, som blev vedtaget i forsommeren, kunne vi ultimo juli omsider indkalde til årets generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme. Siden har udviklingen i Corona-tilfælde desværre ændret sig i negativ retning, og som konsekvens heraf annullerede regeringen ultimo sidste uge den planlagte ændring af forsamlingsforbuddet fra 100 til 200 personer.

Det betyder ikke noget for afviklingen af generalforsamlingen, da vi fint kan efterleve både plads- og afstandskrav.- Det er vi glade for, da vi har set frem til at møde forbrugerne på generalforsamlingen, men på den anden side ønsker vi heller ikke at udsætte deltagerne i generalforsamlingen for en unødig risiko, og derfor har vi ændret det planlagte traktement på stedet til en Take-away løsning. Det betyder, deltagerne efter generalforsamlingen får udleveret den planlagte mad inkl. vin i praktisk engangsemballage lige til at tage med hjem og spise. Det håber vi, deltagerne vil tage godt imod.

Ud over ændringen af traktement har vi sammen med BCS taget de nødvendige forholdsregler for at sikre en sikker afvikling af generalforsamlingen, med hånddesinfektion, afstandsmarkeringer osv., men der ud over vil vi også opfordre til, at man som deltager bruger sin sunde fornuft, respekterer afstandskrav og udviser god håndhygiejne for at sikre både sig selv og hinanden mod smitterisiko.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.