Tilskudspuljen for gebyrfri gasafkobling er åben

1. februar 2022

Statens afkoblingsordning, som dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse, er åbnet for ny ansøgningsrunde.

Se mere på https://evida.dk/frakobling/