Opgradering af anlægget på Glansager

20. august 2021

På Glansager er vi ved at opgradere anlægget, så det kan levere 9-10 MW, når ledningen mellem Sønderborg og Augustenborg er klar. Det er Dall Energy, som også leverede det oprindelige anlæg, som har fået opgaven, og indtil nu går det planmæssigt.

Vi forventer at kunne tage det opgraderede anlæg i drift ca. 1. oktober.