Justering af varmeprisen

31. marts 2022

Som resten af landets virksomheder, har Sønderborg Varme den seneste tid oplevet kraftige prisstigninger på de varer og ydelser, vi indkøber. Med krigen i Ukraine tyder alt nu på, at det, der lignede en energikrise over vinteren, må forventes at fortsætte i længere tid.

De store prisstigninger påvirker desværre vores omkostningsniveau i en sådan grad, at vi som ansvarlig virksomhed er forpligtiget til at reagere på det. Derfor har bestyrelsen valgt at hæve varmeprisen for at opnå bedre balance mellem indtægter og udgifter, som er en afgørende rammebetingelse i et selskab som vores, som drives efter hvile-i-sig-selv princippet.

Den variable del af varmeprisen hæves derfor med virkning fra 1. april 2022 med 18,75 kr./GJ, hvilket for standardhuset på 130 m2 med et varmeforbrug på 65,2 GJ/år svarer til stigning på mindre end 80 kr. pr. måned resten af året. For en standard lejlighed på 75 m2 med et varmeforbrug på 54 GJ/år svarer stigningen til mindre end 70 kr.(måned for resten af året.

Ændringen betyder, der vil blive udarbejdet nye budgetter til alle forbrugere, hvor prisjusteringen er indregnet. De forventes klar i ugen efter påske, og kan ses i Eforsyning eller ved at gå ind på ”MIN SIDE” på vores hjemmeside www.sfjv.dk. Prisjusteringen vil blive opkrævet med rate 3 og 4 i henholdsvis juli og oktober.

Hvor der ikke er indgået aftaler, vil tilbud for tilslutning til fjernvarme også blive ændret med virkning pr. 1.april 2022 som følge af de stigende omkostninger. Se det gældende takstblad på vores hjemmeside www.sfjv.dk.