Om Sønderborg Lokalvarme 

Sønderborg Lokalvarme er grundlagt ud fra et fælles ønske fra Sønderborg Kommune og Sønderborg Varme om at få undersøgt mulighederne for at udbrede lokal kollektiv varme til de lokalområder i Sønderborg Kommune, som pt. ikke har adgang til fjernvarme. Sønderborg Lokalvarme A/S er en virksomhed under Sønderborg Varme A/S. 

Sønderborg Varme har på den baggrund oprettet selskabet Sønderborg Lokalvarme A/S i januar 2024. 

Sønderborg Kommune yder et bidrag i form af risikovillig kapital til Sønderborg Lokalvarme på 2.100.000 dk. til finansiering af undersøgelser af lokalvarme-muligheder i landsbyerne i Sønderborg kommune. Dernæst har lokalvarmeselskabet modtaget en donation på 900.000 kr. fra Bitten og Mads Clausens Fond til at understøtte aktiviteterne i Sønderborg Lokalvarme A/S og selskabets arbejde med udviklingsprojektet. 

 

Sønderborg Lokalvarme – bestyrelse  

Sønderborg Lokalvarme A/S ledes af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Sønderborg Varme A/S, Sønderborg Kommune, SONFOR, Broager Varme og ProjectZero.  

Sønderborg Varme står for den daglige drift af lokalvarmeselskabet.  

 

Bestyrelsesmedlemmer

  Erik Lauritzen, Borgmester Sønderborg Byråd (formand) 
   Jesper Kjærsgaard for Sønderborg Varme A/S 

 

Claus Plum for Sønderborg Varme A/S 

  Flemming Vestergaard for Sønderborg Varme A/S 
  Jens Schear Mikkelsen for Sønderborg Varme A/S 

 

Adam Vest for Sønderborg Varme A/S 

 

Christians Udby, Direktør i SONFOR 

 

Peer Monger, Bestyrelsesformand i Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 

 

Allan Pilgaard-Jensen, ProjectZero 

 

 

Medarbejdere i Sønderborg Lokalvarme A/S 

  Direktør  

Erik Wolff 

  Projekt- og udviklingschef

Tue G. Christensen 

  Projektleder for Sønderborg Lokalvarme 

Anne Branderup  

   

 

 

//