Opfølgning på generalforsamling

14. august 2020

12. august kunne Sønderborg Fjernvarme omsider afvikle generalforsamlingen 2020, som var udsat fra foråret som følge af COVID-19 pandemien. På trods af udsættelsen udgik man ikke, at det fik indflydelse på arrangementet, da der stadig er diverse krav, der skal overholdes ved afholdelse af store forsamlinger, men med nogle justeringer lykkedes det.

Bestyrelsen takker de ca. 180 deltagere for fremmødet og de mange gode spørgsmål undervejs i generalforsamlingen, samt den solide opbakning til bestyrelsens forslag om at undersøge muligheden for sammenlægning med Augustenborg Fjernvarme yderligere. Bestyrelsen hos Augustenborg Fjernvarme afholdt i øvrigt generalforsamling samtidigt og opnåede samme opbakning til at arbejde videre.

Claus Plum, Erik P. Andersen, Niels Christiansen og Torben A. Sørensen blev valgt til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Plum som formand og Torben A. Sørensen som næstformand.

Link til folder:

Generalforsamling 2020