Miljøpolitik

Sønderborg Kraftvarme A/S definerer begrebet miljø som det ydre miljø og arbejdsmiljøet, inklusiv sikkerhed.

Værkets miljøpolitik skal sikre, at alle aktiviteter planlægges og udføres under hensyn til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne.

Vi vil forebygge forurening og så vidt muligt fjerne uønskede miljøpåvirkninger, så en bæredygtig udvikling fremmes.

Indsatsen på miljøområdet skal løbende medføre målbare forbedringer inden for det ydre miljø og arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne på Sønderborg Kraftvarme A/S skal til enhver tid udøves indenfor gældende lovgivning og erhvervslivets erklæring for en bæredygtig udvikling (ICC miljøcharter).

Sønderborg Kraftvarme A/S indfører og bruger miljøstyring i hele virksomheden og i forbindelse med alle sine aktiviteter for at sikre:

 • At ledelsen har den nødvendige indsigt i og styr på miljøforholdene
 • At der løbende sker de mulige og vedtagne forbedringer
 • At der sættes kvantitative mål og lægges realistiske tidsplaner for iværksættelsen af de mulige miljøforbedringer

Strategi

Sønderborg Kraftvarme A/S vil følge nedenstående strategier for at opnå opstillede mål og politikker:

 • Opsøge løsninger og holde sig orienteret omkring miljøforbedrende tiltag i dialog med leverandører
 • Inddrage alle i miljøarbejdet og bruge bedst tilgængelig teknologi, når det findes økonomisk opnåeligt
 • Sønderborg Kraftvarme A/S vil være tilbageholdende med brug af stoffer og processer, der kan medføre en risiko for miljøet
 • Sønderborg Kraftvarme A/S vil medvirke til, at miljøspørgsmål kan behandles i en åben og positiv atmosfære sammen med myndigheder, organisationer, pressen og befolkningen
 • Sønderborg Kraftvarme A/S vil sikre en anlægs- og vedligeholdelsesstandard, således at alle på miljøområdet gældende love, regler og bekendtgørelser samt opnåede miljøgodkendelser overholdes
 • Sønderborg Kraftvarme A/S vil bruge regeringens handlingsplan for rent arbejdsmiljø i år 2005: “Ingen dødsulykker som følge af arbejdsmiljøforhold”
 • Der føres statistik over ulykker, uheld og tæt-på-hændelser. Disse registreringer bearbejdes og procedureforbedringer introduceres
 • Der vurderes løbende på fastsatte mål for uheld, tæt-på-hændelser og ulykker. De opnåede resultater revurderes under sammenligning af uheldsfrekvens på andre anlæg
 • Sygefraværet registreres og vurderes årligt
 • Der måles på det psykiske arbejdsmiljø og resultaterne evalueres i samarbejdsudvalget
//