Fjernvarmen kommer til Rinkenæs

 

Delvis afspærring og trafikregulering af Sejrsvej
Fra onsdag d. 7. februar genoptager vi ledningsarbejdet på Sejrsvej i Rinkenæs.
Trafikken vil blive reguleret med trafiklys, og kun én vejbane vil lokalt på Sejrsvej være åben. Det anbefales derfor at planlægge lidt ekstra køretid.
Cykelstien på den sydlige del af Sejrsvej vil være afspærret på nogle delstrækninger, og cyklister vil blive omdirigeret ned ad Nederbyvej.
Vi håber at kunne afslutte anlægsarbejdet på Sejrsvej med udgangen af maj.
Vi beklager de gener, I vil opleve i forbindelse med vores anlægsarbejde, og håber, at I vil vise forståelse og tage hensyn til de personer, der arbejder på vejen.
Ændrer datoen sig for din gasafkobling
Har du allerede opsagt din gasforsyning ved Evida, men ønsker at ændre datoen for, hvornår du skifter varmekilde, så har du mulighed for selv at flytte datoen. Det kan du gøre på følgende link: https://evida.dk/kundeservice/hvis-du-skifter-varmekilde/aendre-dato-for-ny-varmekilde/
Bemærk venligst, at det ikke er muligt at ændre en dato tilbage i tid.

Vores gravearbejde udfordres til tider af kulden, og i de perioder, hvor vi ikke kan komme i jorden indstilles udrulningen af fjernvarme midlertidigt.

Status over etableringen af fjernvarme til Rinkenæs

Status: Efterår 2023
Etableringen af fjernvarmenettet syd for Sejrsvej er nu tæt på sin afslutning. Mange veje har været gravet op, og enkelte steder har det medført trafikale udfordringer pga. meget smalle veje. Derfor endnu engang tak for jeres store tålmodighed i forbindelse med vores anlægsarbejde.
Anlægsarbejdet i ”Vårhøj-området” er nu påbegyndt, og hvor opmagasineringen af fjernvarmerørene nu fylder godt i gadebilledet.
I sidste ugen udførte entreprenørfirmaet Østergaard A/S en såkaldt ”styret underboring” ved jernbanesporet parallelt med Klokkevej. Der blev gravet et stort hul på begge sider af jernbanesporet, og med en special boremaskine blev boringen udført uden at forstyrre togtrafikken, og vi har nu en rørforbindelse der krydser jernbanen.
Vi følger hovedtidsplan udgave 04. Hvis der ikke opstår for mange uforudsete udfordringer og vinteren bliver mild, er vi i mål med udrulningen af fjernvarmen til hele byen hen i foråret 2024.

Status

Sønderborg Varme har nu været i gang med etableringen af fjernvarmenettet i Rinkenæs omkring et år, og tiden er inde til at gøre status.

Vi har i perioden siden projekters opstart fået 20 % yderligere tilsagn om fjernvarmeforsyning, så vi nu ligger på 75% af det totale varmegrundlagt i Rinkenæs. Det er vi er rigtig glade for - Tak for at I støtter op om fjernvarmen. De mange tilslutninger vil naturligt udfordre tidsplanen for udrulning af fjernvarme. Sammenhold med en vinterperiode 2022/2023 med rigtig meget nedbør, annoncerer vi derfor en ajourført forventet tidsplan jf. nedenfor.

Vi forventer at kunne afslutte alle gravearbejder inkl. stikledninger i den vestlige ende af Nederbyvej, Stenvej mv. til efterår 2023. For at undgå eventuel stilstand opstarter fjernvarmearbejderne til Vårhøj-området i sensommeren 2023, mens den resterende del af Sejrsvej påbegyndes primo 2024, idet der  ikke må udføres anlægsarbejder på Sejrsvej i turistsæsonen.

Manglen på arbejdskraft, herunder især isolatører til de indvendige rørarbejder under vores pakkeløsning, har bevirket forholdsvis lange leveringstider på disse ydelser. Det er beklageligt, og vi arbejder skarp på at komme i mål.

Vi oplever generelt et rigtigt godt sammenarbejde med jer. Vi tilstræber at anlægge fjernvarme med mindst mulige gener, og håber det lykkes i de fleste situationer. Entreprenør, svejserne og vores mandskab oplever en stor portion forståelse og tålmodighed fra jeres side. Mange tak for det!

Hvornår kan du forvente, at vi graver i dit område

Følgende område tilbydes fjernvarme

Forhåndstilmelding

Er du én af de mange, der har afleveret en forhåndstilmelding i 2021, så vil tilslutningen af fjernvarmen ske efter Sønderborg Varmes Takstblad 2021. Når ledningsnettet nærmer sig din bolig, kontakter vi dig igen for information om de praktiske forhold og om en endelig aftale om fjernvarmeforsyning.

Du kan nå det endnu

Fik du ikke afleveret en forhåndstilmelding, så tøv ikke. Du udfylder blot formularen, så vender vi tilbage med, hvad vi kan tilbyde dig: