Grønt vand i Gråsten

11. december 2020

Fjernvarmevandet i Gråsten har fået tilsat uranin og bliver dermed grønt. Det sker som led i sporing på eventuelle utætheder. Uranin er et ufarlig godkendt fluorescerende farvestof.

Hvis dit brugsvand til bad, husholdning m.v. er grønt eller du oplever andet udsivende grøn vand, bedes du kontakte os.