Kære fjernvarmeforbrugere i Augustenborg 

Den 1. september 2021 blev Augustenborg og Sønderborg Fjernvarme lagt sammen.

Da alle forbrugere og aktiver i det nu tidligere Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. er overført til Sønderborg Fjernvarme, er ligeledes hjemmesiden for Augustenborg Fjernvarme nedlagt.

I løbet af september vil du modtage mere information om, hvad sammenlægningen betyder for dig. Det kommer i eBoks eller pr. brev, såfremt du ikke er tilmeldt eBoks.

Du kan forsat følge dit forbrug på eForsyning under MIN SIDE og herefter vælges Augustenborg.

Hvad er et harmoniseringsbidrag, og hvorfor skal man, som forbruger i Augustenborg, betale det?

Når 2 fjernvarmeselskaber lægger sig sammen til ét, må der i henhold til Varmeforsyningsloven ikke overføres penge fra det ene selskab til det andet. Forbrugerne i de to selskaber skal med andre ord være stillet økonomisk lige, når de samles i ét selskab.

For at sammenlægningen af varmeselskaberne i Sønderborg og Augustenborg kunne gennemføres, aftalte de to bestyrelser derfor, at der skal foretages en udligning mellem forbrugerne én gang for alle for at udligne eventuelle forskelle i økonomien. Man kan sige, man harmoniserer økonomien i de to selskaber, og derfor kom udligningen til at hedde et harmoniseringsbidrag.

Størrelsen af harmoniseringsbidraget, og om det ene eller andet selskabs forbrugere der skal betale, kan først fastlægges endeligt i forbindelse med årsafslutningen 2021/budgetlægningen for 2022. Som nævnt på generalforsamlingerne i sommeren 2021, viste de foreløbige beregninger, at det er forbrugere i Augustenborg Fjernvarmes forsyningsområde, som skal betale et harmoniseringsbidrag.

Der kan være udsving i forhold til det forventede beløb, hvilket er helt normalt, da det er svært at forudsige resultatet et år i forvejen. Både fordi varmesalget, i sagens natur, afhænger af vejret, og fordi råvarepriserne svinger i pris.

Selvom harmoniseringsbidraget har været nævnt og drøftet i sammenlægningsprocessen og på Augustenborg Fjernvarmes generalforsamlinger, så kommer det måske alligevel ubelejligt og som en overraskelse for mange, ikke mindst fordi hele beløbet opkræves i 2022. Men det er et bevidst valg, så betalingen af bidraget hurtigst muligt kommer ud af verden.

Harmoniseringsbidraget opkræves kun i 2022, og så forsvinder det igen.

Taksblad for fjernvarmeforbrugere i Augustenborg

Takstbladet for fjernvarmeforbrugere i Augustenborg vil være uændret frem til årsskiftet.

DOWNLOAD
Takstblad Augustenborg 01.11.2021