Kære fjernvarmeforbrugere i Augustenborg 

Den 1. september 2021 blev Augustenborg og Sønderborg Fjernvarme lagt sammen.

Da alle forbrugere og aktiver i det nu tidligere Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. er overført til Sønderborg Fjernvarme, er ligeledes hjemmesiden for Augustenborg Fjernvarme nedlagt.

Du kan forsat følge dit forbrug på eForsyning under MIN SIDE. 

Hvad er et harmoniseringsbidrag, og hvorfor skal man, som forbruger i Augustenborg, betale det?

Når 2 fjernvarmeselskaber lægger sig sammen til ét, må der i henhold til Varmeforsyningsloven ikke overføres penge fra det ene selskab til det andet. Forbrugerne i de to selskaber skal med andre ord være stillet økonomisk lige, når de samles i ét selskab.

For at sammenlægningen af varmeselskaberne i Sønderborg og Augustenborg kunne gennemføres, aftalte de to bestyrelser derfor, at der skal foretages en udligning mellem forbrugerne én gang for alle for at udligne eventuelle forskelle i økonomien. Man kan sige, man harmoniserer økonomien i de to selskaber, og derfor kom udligningen til at hedde et harmoniseringsbidrag.

På generalforsamlingerne i sommeren 2021 blev præsenteret et estimat på størrelsen af harmoniseringsbidraget, vel vidende det først kunne fastlægges endeligt i forbindelse med årsafslutningen 2021/budgetlægningen for 2022. Den endelige beregning er nu foretaget, og den har bekræftet, at det er forbrugere i Augustenborg Fjernvarmes forsyningsområde, som skal betale et harmoniseringsbidrag, og desværre betyder de høje energipriser, at harmoniseringsbidraget bliver ca. dobbelt så stort, i forhold til hvad man præsenterede på sommerens generalforsamlinger. Derfor har bestyrelsen også besluttet at fordele det over 2 år, så betalingen for et enkelt år kommer tættere på det forventede. Efter de to år, forsvinder harmoniseringsbidraget igen.

Til gengæld kan man som forbruger i Augustenborg så glæde sig over, at man allerede fra 1. januar 2022 får samme varmepris som i Sønderborg, hvilket betyder et fald på ca. 1.000 kr. for et standardhus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh. Og nogle vil oven i det kunne glæde sig over, at det faste bidrag for ”B-areal”, som nogle tidligere betalte i Augustenborg, også bortfalder.

 

Læs mere om harmoniseringsbidraget her: