skip to Main Content

Hvor det er teknisk muligt tilbyder at installere et alarmsystem til lækageovervågning. Udstrømning af fjernvarmevand fra en lækage i boligens fjernvarmesystem eller vandrør, kan medføre store vandskader og dermed dyre følgeskader.

Hvis du vil gøre brug af alarmsystemet, sørger vi for installationen. Det koster ikke noget, med mindre monteringsforholdene er usædvanlige. Abonnementsbidraget til os stiger med 250 kr. om året inkl. moms, men hvis du er forsikret for skader fra skjulte rør, giver forsikringsselskaberne sædvanligvis en rabat i samme størrelsesorden.

Har det interesse, kontakt os for detaljer.