skip to Main Content

På nedenstående link får du en forklaring på, hvordan og hvilke oplysninger du kan hente i din fjernvarmemåler.

Som det fremgår, er der 4 typer af fjernvarmemålere.

Under hvert link er der et billede af måleren. Energiformen er her oplyst i MWH.

Hvis du er tvivl om din målertype, så prøv at sammenligne din måler med det billede, der er vist for hver af de 4 målertyper eller kontakt Sønderborg Varme.

Link til måler type 66

Link til måler type 601

Link til måler type 602

Link til måler type 603