skip to Main Content

Geotermiprojektet er med afslutningen af boringerne nu gennem den absolut mest risikable del og betingelserne for at videreføre projektet er til stede.

Vi har fundet gode egenskaber i et sandstenslag (Gassum), der ligger i en dybde af ca. 1200 meter og de 2 boringer vi har gennemført korresponderer fint. Prøvepumpningerne har vist, at vi kan udvinde en effekt på ca. 10 MW varme fra undergrunden. Boreprojektet blev mere kompliceret end forventet, fordi undergrunden ikke passede med forudsigelserne og i stedet for at koste ca. 100 mio. kr. kom boringerne til at koste ca. 125 mio. kr. Fjernvarmeprisen bliver dog ikke af den grund dyrere end nu.

Indtil afslutningen af borefasen har geotermiprojektet været et fælleseje mellem DONG og os, men i forbindelse med at DONG ønsker at opgive eneretten til at udnytte geotermi i Danmark, har vi kunnet indgå en hensigtserklæring med DONG om, at de udtræder af ejerskabet. Ude af borefasen, som er den mest risikable del, kan vi klare os selv og hermed fremadrettet opnå en besparelse. De gode relationer til DONG fortsætter dog, idet der er indgået en aftale om at videreføre det tekniske samarbejde.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *