skip to Main Content

På denne side vil der hver måned blive oplyst, hvor meget forbrugernes gennemsnitlige varmeaftag er, set i forhold til vores budgetterede tal.

Ved udgangen af december måned lå gennemsnitsforbruget 6,8% under det budgetterede.

Gennemsnittet er et udtryk for at nogle forbrugere ligger over det viste tal, og andre under.