skip to Main Content

I skemaet vises det samlede antal forbrugere i hver bygningskategori og hvor grænsen (GJ/m2) er, for at være blandt de 25% med laveste forbrug.

Bygningstype

Antal forbrugere Gj pr. m2 

Fritliggende enfamliehuse

4731

 0,31

Række-, kæde- eller dobbelthus

 2596

0,23

Etageboligbyggeri

2234

0,18

Kollegium

15

0,38

Døgninstitution

45

0,18

Erhvervsmæssige ejendomme

129

0,22

Kontor, handel, lager , off.adm.

312

0,16

Hotel, restaur., vaskeri, frisør

76

0,26

Biograf, bibliotek, museum m.m.

21

0,32

Skole, gymnasium, forskning

36

0,24

Daginstitution

27

0,31

Klubhus, idrætshal, svømmehal

18

 0,14

Øvrige

 17

 0,23

 

Tallene vedrører varmeåret 01.01.2015-31.12.2015