skip to Main Content

Med ny direktør og ny formand gennemgår Sønderborg Fjernvarme et komplet generationsskifte i disse dage.

Allerede for et år siden offentliggjorde direktør Steffen B. Moe, at han går på pension i dette efterår, hvor han når folkepensionsalderen. For nylig besluttede også selskabets formand, Frede Thuesen, der er 70 år, at stoppe. Dermed bliver der plads til yngre kræfter.

Ny direktør er Erik Wolff. Han er 52 år og har tidligere stået i spidsen for blandt andet Enstedværket og Dongs affaldsfyrede værker. Som ny formand har bestyrelsen udpeget advokat Claus Plum, 53 år. Claus Plum har senest beklædt formandserhvervet i Sønderborg Handel og har siddet i fjernvarmens bestyrelse de senest 1½ år.

Det har ligget bestyrelsen på sinde, at fjernvarmen med generationsskiftet fortsætter den gode udvikling, som i en årrække har sikret forbrugerne noget af landets billigste varme, samtidig med at flere store grønne projekter er gennemført. Sønderborg Fjernvarme hører til blandt de største forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Danmark og blandt kommende udfordringer er blandt andet videreførelsen af det store geotermi-projekt og planerne om at udbygge fjernvarmen på Nordals.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *