skip to Main Content

Sønderborg Kraftvarmeværk, som blev sat i drift i 1996, har de seneste ti år været ejet af Sønderborg Kommune og Sønderborg Varme i et interessentskab. Men 1. januar 2020 overdrager kommunen sin ejerandel til Sønderborg Varme, der fremadrettet vil eje hele værket og drive det videre alene.

 Kraftvarmeværket er afskrevet, og derfor er det et naturligt tidspunkt at overveje ejerforholdet. Det understøttes også af, at det at drive kraftvarmeværk, ikke er en kernekompetence for kommunen, som fokuserer på genbrug af affald. Men uanset fokus på genbrug, så vil der altid være en mængde restaffald, som også skal bortskaffes, og det er denne mængde restaffald, som omsættes til el og varme på kraftvarmeværket til glæde for miljøet, varmeforbrugerne og affaldsleverandørerne.

 Begge parter har været meget tilfredse med samarbejdet, men er også glade for den aftale, der er indgået, så vi fortsat kan udnytte affaldet optimalt i Sønderborg Kommune.

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *