skip to Main Content

De to fjernvarmeselskaber underskrev i 2015 en samarbejdsaftale, med det formål løbende at udbygge samarbejdet. Det bærende element i aftalen var fra starten at arbejde for en stadig større grad af samarbejde – at Sønderborg Varme skulle udføre administrationsarbejdet for Augustenborg Fjernvarme var blot første skridt for at nå det mål.

Sønderborg Varme har siden arbejdet målrettet på at optimere administrationsarbejdet, haft mange tætte drøftelser omkring en sammenlægning af selskaberne, og som det seneste tiltag, projekteret et konkret forslag til en ledningsforbindelse til levering af varme fra Sønderborg til Augustenborg. Men indtil videre har drøftelserne ikke ført til et tættere samarbejde, og det har fået den konsekvens, at Sønderborg Varme har opsagt aftalen.

”Vi er rigtig ærgerlige og skuffede over, at det ikke er lykkedes at udvikle samarbejdet som planlagt, for vi er stadig overbeviste om, at det vil være en god og fremtidssikret løsning til økonomisk fordel for fjernvarmeforbrugerne i både Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Varme, men når vi gentagne gange oplever, at der tilsyneladende ikke er vilje til at forfølge hensigten, og dermed den ånd, der var grundlaget for samarbejdsaftalen, så skal vi heller ikke være bundet af en sådan forpligtigelse” udtaler formand Claus Plum, men han holder dog døren på klem: ”Skulle der på et senere tidspunkt være et reelt ønske om at udbygge samarbejdet, så er vi naturligvis klar til at drøfte sagen igen, men på nuværende tidspunkt mener vi, det tjener alle bedst at vide, hvor man står”. Ud over den økonomiske fordel, så ville en ledningsforbindelse mellem de to forsyningsområder ellers være helt i tråd med kommunens varmeplan, og være et godt bidrag til realisering af Sønderborg Kommunes ProjectZero vision, da den ville kunne fortrænge en del naturgas i Augustenborg ved at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrændingen om sommeren og kapaciteten i de eksisterende biomassefyrede fjernvarmecentraler den øvrige tid.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *