skip to Main Content

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S blev etableret som selskab i 1993. Værkets tilblivelse skete på baggrund af Energiministeriets brev til Sønderborg Kommunalbestyrelse i september 1990, der fastlægger, at fjernvarmeforsyningen i Sønderborg skal omlægges til kombineret el- og varmeproduktion, baseret på affald og naturgas. På den baggrund blev Sønderborg Kraftvarmeværk I/S dannet i 1993 af I/S Alssund Affald, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og SH A.m.b.a. Selskabet er siden omdannet til to interessenter så selskabet i dag ejes af Sønderborg Varme A/S og Sønderborg Kommune.

Den samlede anlægssum for værket, der kom i kommerciel drift i april 1996, er 479 millioner kroner.

Helt fra planlægningsfasen blev der satset på den bedst opnåelige teknologi, og siden er standarden løbende blevet opjusteret. I dag er Sønderborg Kraftvarmeværk I/S et af landets mest miljøvenlige og effektive anlæg.

Affaldet kommer fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune, og udgør ca.  70.000 tons affald pr. år.