skip to Main Content

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på bestyrelsesmødet i december 2014 godkendt budgettet for 2015.

Den variable pris bibeholdes uændret på 89 kr./Gj ekskl. moms. Samtidig er takstbladet justeret på andre punkter, så det afspejler de aktuelle priser i markedet, hvilket medfører et fald i investeringsbidraget for tilslutning af en-familiehuse.

Set det gældende takstblad her: Takstblad 01.01.2015

Ved samme lejlighed er almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser revideret; hvis du vil læse mere, kan du bruge følgende genveje:

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, 01.01.2015

Tekniske bestemmelser Sønderborg Fjernvarme 01.01.2015

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *