skip to Main Content

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på bestyrelsesmødet i december 2016 godkendt budgettet og fastlagt varmeprisen for 2017.

Det faste bidrag er uændret 25 kr./m2 inkl. moms, og den variable pris bibeholdes for 4. år i træk uændret på 111,25 kr./GJ inkl. moms. Samtidig pristalsreguleres takstbladet på andre punkter ganske svagt, så det afspejler prisudviklingen i markedet.

Til erhvervskunder og lavenergiboliger med et meget lavt forbrug, tilbydes fra 1. januar 2017 en alternativ afregning, som i højere grad tager højde for disse forhold. Læs mere på vores takstblad:

Takstblad 01.01.2017

Ved samme lejlighed er almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser revideret.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *