skip to Main Content

Skorstenen på fjernvarmecentralen Nørrekobbel 10 i Sønderborg, blev natten mellem mandag og tirsdag demonteret, da den kraftige vind betød risiko for at skorstenen ville kunne vælte.

Baggrunden var, at en bekymret borger havde henvendt sig til fjernvarmen, da han havde konstateret, skorstenen bevægede sig mere end den plejer. Fjernvarmeselskabet reagerede med det samme på henvendelse, og da man også vurderede bevægelserne ved fundamentet, lå udenfor de tolerancer, man normalt accepterer, alarmerede man straks Politi og Beredskab, som valgte at evakuere beboerne i nærområdet.

Erik Wolff, direktør ved Sønderborg Varme udtaler, at han er både glad og taknemmelig for, at en årvågen borger fulgte op på sin bekymring og kontaktede selskabet.

Efterfølgende blev skorstenen vurderet af en fagkyndig, og i samarbejde med personalet ved Sønderborg Varme og Politi og Beredskab, blev der vurderet, at skorstenen ikke kunne sikres tilstrækkeligt og derfor skulle demonteres. Det skete roligt og kontrolleret ved hjælp af 3 store kraner i løbet af natten til tirsdag, og ca. kl. 3.00 kunne evakueringen så ophæves.

” Vi beklager de gener det har medført for naboer og trafikanter, men det væsentligste er, at en potentiel farefuld situation blev afværget professionelt og hurtigt uden at nogen eller noget kom til skade. Jeg vil derfor også gerne sige tak til Beredskab, Politi og alle andre som deltog for en rigtig god indsats, men også til naboer og trafikanter for deres forståelse” siger Erik Wolff.

Skorstenen blev sidst kontrolleret uden anmærkninger i 2019 af et uvildigt firma, og derfor var det også en overraskelse for fjernvarmeselskabet, at skorstenen kunne bevæge sig så meget, selvom vi har været igennem en periode med kraftig blæst. Derfor vil man også nu, sammen med eksperter på området, fokusere på at få klarlagt årsagen til problemet, så man undgår lignende episoder i fremtiden.

Varmecentralen på Nørrekobbel er en reservecentral, som kun er i drift i særlige tilfælde, og derfor kommer det ikke umiddelbart til at betyde noget for forsyningssikkerheden i Sønderborg. Fremadrettet vil man nu vurdere, om der skal etableres en ny skorsten på centralen på Nørrekobbel, eller den nødvendige reserve skal etableres på anden vis.

For yderligere spørgsmål: Erik Wolff 51514947

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *