Hvor tilbyder vi fjernvarme

Overordnet kan vi levere fjernvarme indenfor følgende områder:

 

Alnor, Egernsund, Ulsnæs, Gråsten, Dybbøl, Sønderborg,

Augustenborg, Kær, Vollerup, Hørup, Høruphav og Kirke Hørup.

 

Se Sønderborg kommunes varmeplan: Varmeplan 2021

 

Områder hvor vi i løbet af 2022-2024 etablerer fjernvarme:

Adsbøl - Under etablering, færdig maj 2022

Rinkenæs - Opstart juni 2022

 

Områder hvor muligheden for fjernvarme undersøges:

Nybøl og Vester Sottrup

De indledende undersøgelser forventes afsluttet i løbet af sommeren, og hvis der er potentiale, indledes en dialog med lokalsamfundene, da det naturligvis er vigtigt med opbakning til fjernvarmen, inden man går i gang med etableringen.

Såfremt udfaldet af vores undersøgelser falder positivt ud, forventer vi at påbegynde etablering af et fjernvarmenet i løbet af 2024 - 2025.

 

Bor du inden for vores forsyningsområde, kræver tilslutningen til fjernvarme ofte blot, at vi graver en smal rende fra vejen og ind til dit hus. Vi dækker renden til igen og rydder pænt op efter os.

Sådan får du et uforpligtende tilbud

Kræver at du bor i et fjernvarmeområde.
Felter med * skal udfyldes.

Udfyld nedenstående og vi vender tilbage.

- Naturgas i m3 / Olie i liter / El i Kwh (til opvarmning og varmt brugsvand).
- Mail til modtagelse af kopi af den indsendte formular
Varmeplan 2021