Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget ligger i gennemsnit på 6.900 kr. inkl. moms. Det eksakte beløb afhænger af installationen og de forbrugte timer.

 

Ved tilbud 1:    Beløbet oplyses efter arbejdernes udførelse ved særskilt

                           brev.

Ved tilbud 2:    Beløbet bør oplyses af din VVS-installatør.

 

Håndværkerfradraget afskaffes 1. april 2022 ifølge finanslovsaftale for 2022.