skip to Main Content

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme har på det seneste bestyrelsesmøde godkendt budgettet for 2014. Budgettet giver anledning til følgende prisændringer:

Den variable pris hæves med 7 kr/GJ. ekskl. moms. Hele prisstigningen er begrundet i den varslede forsyningssikkerhedsafgift, som forventes at træde i kraft i 2014,  og en ny garantiprovision til Sønderborg Kommune.

Ti-års modellen ændres fra 56.000 kr. til 60.000 kr. ekskl. moms. Stigningen skyldes et nyt myndighedskrav fra efteråret 2013, som betyder en unit fremadrettet skal udstyres med vejrkompensering.

Abonnement på TD unitten reguleres fra 60 kr./år til 76 kr./år ekskl. moms.

Værdien af energisparepoint er reguleret. For enfamilieboliger op til 300 m2 hæves prisen fra 2.560 kr. til 2.720 kr. ekskl. moms. For øvrige ejendomme hæves prisen fra 2,00 til 3,00 kr. pr. m2 ekskl. moms. Energisparepoint kan i øvrigt frit sælges til anden side, mod at fjernvarmen kompenseres med de nævnte beløb i forbindelse med en konvertering.

De nye priser betyder en årlig merudgift på ca. 473 kr. ekskl. moms  (ca. 591 kr. pr. år. inkl. moms) for et standard hus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år (65,2 Gj/år).

Se i øvrigt det nye takstblad.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *