skip to Main Content

Da Sønderjyllands Højspændingsværek i 2008 trådte ud af Sønderborg Kraftvarmeværk, besluttede de 2 tilbageværende ejere, Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune, at der med ikrafttrædelse pr. 01.01.2010 skulle udarbejdes en ny samarbejdsaftale. Den gamle aftale var særdeles omstridt og førte bl.a. til en voldgiftssag og sager såvel i Landsret som Højesteret. De 2 parter ejer nu værket med hver sin halvpart og de fandt hurtigt hinanden i et meget positivt og konstruktivt forhandlingsforløb, som blev afsluttet sidst på året. I den nye aftale er tidligere interessemodsætninger luget ud, så kraftvarmeværket nu kan optimeres uden skelen til  særinteresser og dermed drives mere omkostningseffektivt. Bestyrelsen vil bestå af 3 repræsentanter fra hver part og fremdeles under ledelse af direktør Anders Grum Kjærgaard. Aftalen træder som planlagt i kraft d. 01.01.2010.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *