skip to Main Content

Mandag den 14. juli 2014 afsagde Byretten i Sønderborg dommen i sagen omkring garantiprovision på eksisterende lån anlagt af Sønderborg Fjernvarme/Gråsten Varme mod Sønderborg Kommune. Byretten gav os medhold i sagen, som for vores vedkommende drejer sig om en udgift på ca. 60 mill. kr over 25 år, såfremt vi ikke havde fået medhold. Byretten pålagde samtidig Sønderborg Kommune at betale sagens omkostninger.

Sønderborg Kommune har nu 4 uger til at anke dommen. Hvis kommunen anker, vil Byrettens afgørelse blive prøvet i Landsretten.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *