skip to Main Content
Fakta:
Ansatte 47
Varmeforbrug pr. år 1203.000 Gj
Omsætning 2013 134 mio. kr.
Hovedledninger 192 km
Stikledninger 129 km

Varmekapacitet:
Central Nørrekobbel 19 MJ/s
Central Kløvermarken 40 MJ/s
Central Sundquistsgade 36 MJ/s
Central Bøffelkobbelvej 5 MJ/s
Central Solparken 5 MJ/s
Central Vestermark 43 MJ/s
Halmkedel Gråsten 12 MJ/s
Træpillekedel Gråsten 1,95 MJ/s
Gasmotoranlæg  6,5 MJ/s og 5,4 MW el
Central Bock Bjerg 14,3 MJ/s
Solvarme Gråsten Maks. 18 MJ/s

Sønderborg Varme ejer sammen med Sønderborg Kommune
Sønderborg
Kraftvarmeværk I/S, der har følgende kapacitet:
Varme 60 MJ/s
El  52 MW
Affaldsforbrænding 8 ton/time (ca. 70.000 tin pr. år)