skip to Main Content

Klagevejledning

Har du klaget til dit fjernvarmeselskab, og har du ikke fået medhold?

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Se vejledning her