skip to Main Content

På Sønderborg Fjernvarmes generalforsamling den 17. april 2012 fik bestyrelsen massiv opbakning til at fortsætte bestræbelserne på at etablere en fjernvarmeforsyning til Nordals (Alsledningen). Projektet har været i høring og DONG har fremsat indsigelser mod detaljer i projektet. Det overvejes nu at imødekomme DONG og fremsende projektet i en ny høringsrunde. Med generalforsamlingens mandat i ryggen, kan forhandlinger med Danfoss og fjernvarmeforsyningerne i Nordborg realitetsforhandles og hen over sommermånederne vil der blive taget hul på orienteringsmøder i de områder, som yderligere kan tilsluttes den nye rørforbindelse. Det drejer sig i første omgang om Guderup, Svenstrup og områder i Nordborg, som i dag forsynes individuelt med naturgas og olie. Forhandlinger, forberedelser og projektering forventes at strække sig over 1 år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Frede Thuesen som formand og Jens Erik Nielsen som næstformand.

I øvrigt henvises der til Jyske Vestkysten artikel den 19.04.2012.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *