skip to Main Content

Sønderborg Geotermi (et samarbejde mellem DONG Energy og SønderborgFjernvarme) gennemførte sidste år seimiske undersøgelser i bestræbelserne på at finde varme i undergrunden.

Nu begynder næste fase, som er undersøgelsesboringen og indtil begyndelsen af juli arbejder entreprenørfirmaet Arkil med at klargøre borepladsen med belægningsarbejder, bassiner og borekælder.

Om alt forløber planmassigt kan boreriggen stilles op i september og boringen påbegyndes. Viser den første boring, at varmen i undergrunden kan udnyttes, fortsættes med 2. boring.

Borearbejdet kan være afsluttet i indeværende år og så venter overfladeanlæggene.

Anlægget vil i bedste fald kunne producere varme i efteråret 2011.

geotermisk_varme_01 geotermisk_varme_02 geotermisk_varme_03 geotermisk_varme_04 geotermisk_varme_05

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *