skip to Main Content

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 25. april 2019 klokken 18.30 på Business College Syd, Søndre Landevej 30, 6400 Sønderborg.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §7.5:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  Der er modtaget følgende forslag til vedtægtsændring:
  A. Tilføjelse af nyt afsnit 7.4.1.: Ved Generalforsamling, ordinær såvel ekstraordinær, har pressen adgang.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Der er ingen suppleanter på valg
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Sidste frist for tilmelding er den 17. april 2019.

Tilmeld dig på linket nederst på siden.

Ved tilmelding pr. mail: Husk at opgive antal deltagere og om man ønsker at benytte bus fra Gråsten.

Du kan  finde uddybende materiale til generalforsamlingen ved at bruge følgende links:

Link:Årsrapport 2018 Sønderborg Fjernvarme Amba

Link: Årsrapport 2018 Sønderborg Varme

Link: Budgetter 2019

Ønsker du at give fuldmagt til en anden andelshaver, kan du anvende denne Fuldmagtsblanket 2019, som vedkommende skal medbringe i udfyldt stand til generalforsamlingen.

Du er også velkommen til at hente en kopi af materialet på selskabets kontor, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg.

OBS! Hvis du har problemer med at åbne ovennævnte links i Internet Explorer, så prøv en anden browser f.eks. browseren Microsoft Edge, Firefox eller lignende.

 

Tilmelding til generalforsamling

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *